Báo chí

Học trò Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đạt giải nhất cuộc thi Piano toàn quốc (Australia)

Học trò Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đạt giải nhất cuộc thi Piano toàn quốc (Australia) - National Young Pianists Competition tại Chen's Music Festival từ 13/7/2019 - 21/7/2019.

Chúc mừng cô học trò Ella của thầy Lưu Hồng Quang đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi Piano toàn quốc (Australia) - National Young Pianists Competition của Chen's Music Festival từ 13/7/2019 - 21/7/2019. Bảng thi dành cho thí sinh từ 9 - 12 tuổi.