Báo chí

Đặng Thái Sơn quá ưu ái Lưu Hồng Quang

Trong lần cúi chào cuối cùng, NSND Đặng Thái Sơn nhẹ nhàng cầm tay nghệ sĩ trẻ Lưu Hồng Quang và nâng lên trước khán giả như một sự tôn vinh tài năng trẻ tuổi. Có thể nói: Đặng Thái Sơn quá ưu ái Lưu Hồng Quang

Xem chi tiết